Reklamacje

Reklamacje

W razie wykrycia niezgodności zakupionego towaru z umową sprzedaży– prosimy o zawiadomienie nas o tej niezgodności. Mogą Państwo posłużyć się wzorem formularza reklamacyjnego, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników sklepu. Pamiętaj, że oferowane przez nas produkty objęte są 2-letnią odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru z umową sprzedaży. . Jeśli w wybranych przypadkach, w odniesieniu do określonego Towaru Sklep rozszerza zakres swojej odpowiedzialności, np. wskazując na dłuższą swoją odpowiedzialność, to stosowana informacja w tym zakresie jest każdorazowo wyraźnie zaznaczona w Sklepie na stronie produktu (karcie produktu) oraz na opakowaniu takiego produktu. Do wszystkich zgłoszonych reklamacji ustosunkowujemy się w terminie 14 dni kalendarzowych. Szczegółowe warunki rozpatrywania reklamacji znajdziesz w Regulaminie.


Jak reklamować zakupiony u nas produkt w 5 prostych korkach?

 • Możesz posłużyć się udostępnionym przez nas formularzem reklamacyjnym. Wypełnij go. Po jego wysłaniu drogą elektroniczną otrzymasz potwierdzenie jego przesłania do nas na podany adres e-mail.
 • Możesz też wydrukować wypełniony formularz i podpisać go, a następnie zapakować odpowiednio wraz z reklamowanymi produktami.
 • Po zawiadomieniu nas o niezgodności towaru z umową otrzymasz potwierdzenie zamówienia kuriera, który odbierze od Ciebie przesyłkę w wybranym przez Ciebie dniu roboczym.
 • Oddaj wcześniej spakowaną paczkę kurierowi.
 • W ciągu 14 dni Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone. Po jego rozpatrzeniu skontaktuje się z Tobą pracownik z działu reklamacji.

Aby rozpocząć procedurę reklamacji możesz wypełnić poniższy formularz:


Dane podstawowe:

Dane klienta:

* proponowana kwota obniżenia ceny towaru zostanie zweryfikowana przez e-sklep Kanlux for home, zgodnie z art. 560 § 3 k.c.


* Jeśli wybrana data nie jest dniem roboczym, paczka zostanie odebrana w następnym dniu roboczym.


Administratorem danych osobowych Klientów, którzy w związku z rejestracją konta w Serwisie lub w związku z zamówieniem w Sklepie określonego towaru lub korzystaniem z innych funkcjonalności Serwisu wskażą określone dane osobowe jest Kanlux SA z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3 (dalej Administrator lub ADO). Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: ado@kanlux.pl. Czytaj więcej...


Informacja prawna:

Informujemy, że podany powyżej wzór nie jest wymagany. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną:
 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację
 • określenie reklamowanego towaru, w zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar)
 • dowód zakupu reklamowanego towaru
 • opis niezgodności towaru i termin, w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację
 • żądanie reklamującego
 • datę wniesienia reklamacji

A następnie odesłać przesyłkę na adres:
Magazyn Kanlux SA
ul. Rozwojowa 12
41-103 Siemianowice Śląskie
z dopiskiem "Reklamacja Kanlux for home"